Completați formularul de mai jos iar echipa noastră vă va contacta în cel mai scurt timp cu o ofertă personalizată.

  // EvalTransilvania

  Evaluări la nivelul oricărei provocări

  // Servicii de evaluare

  Activități din întregul spectru al domeniului evaluării

  Oferim servicii de consultanță în evaluare având ca principale obiecte de activitate:
  • Evaluarea proprietăților imobiliare: terenuri libere de construcții, apartamente, case, vile, clădiri de birouri, spații comerciale și industriale;
  • Evaluarea bunurilor mobile: autoturisme, autovehicule utilitare, flote/parcuri auto, instalații tehnologice, linii de fabricație, mașini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, scule și unelte, aparate de măsură și control;
  • Evaluarea întreprinderilor: societăți comerciale, hoteluri, restaurante, stații de benzină, cazinouri, teatre și cinematografe.
  Proprietatea imobiliară (bunul imobil) definește terenuri, construcții și alte amenajări privite ca fiind o entitate corporală. Pe lângă acestea,sunt considerate în mod uzual ca făcând parte din proprietatea imobiliară toate anexele permanente ale clădirii, cum ar fi instalațiile de apă, electrice, de încălzire, ca și componentele încorporate, precum tablourile electrice și ascensoarele. Așadar, proprietatea imobiliară include toate elementele situate în subsolul proprietății și deasupra solului pe care este construită.

  Evaluarea bunurilor mobile reprezintă un serviciu profesional realizat de o echipă de specialiști cu pregătire în domeniul evaluării bunurilor mobile. Activitatea de evaluare este condusă de un expert evaluator membru ANEVAR.

  Bunurile mobile sunt bunurile corporale și necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform art. 539 din Noul Cod Civil român, ele sunt definite astfel: „Bunuri pe care legea nu le consideră imobile”.

  Evaluarea întreprinderii vizează stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea creanțelor și debitelor, dar și potențialul acesteia de a-și majora activele în perioada următoare. Se urmărește, așadar, și capacitatea întreprinderii de a genera profit, fluxurile de disponibilități aflate la dispoziția proprietarului. În fapt, întreprinderea poate fi privită ca un portofoliu de investiții mai vechi sau mai noi.

  Asigurăm o gamă largă de servicii conexe evaluării, precum:

  • consultanță juridică specifică;
  • consultanță privind lucrările de cadastru;
  • consultanță financiară privind riscul de garanție;
  • expertizarea energetică a clădirilor
  Rapoartele de evaluare sunt folosite îndeobște la garantarea împrumuturilor bancare, informare, credite ipotecare, impozitare, raportare financiar-contabilă, aport în natură, vânzare-cumpărare, fuziune-lichidare, asigurare, litigiu, emigrare, stabilirea valorii mărfurilor în vamă și altele.
  // Informații suplimentare

  Ce e bine să știți

  Activitățile de evaluare își dovedesc utilitatea într-o serie largă de situații, de la pura informare asupra stării lucrurilor până la contexte complicate juridice sau de business. Așa că, înainte de a demara întregul proces, este util să aflați ce presupune acesta.
  // Acte

  Documente necesare

  În funcție de context, actele necesare procesului de evaluare pot fi considerabil diferite, motiv pentru care vă prezentăm mai jos documentația necesară fiecărui caz în parte. Pentru situații speciale, nu ezitați să ne contactați.

  1. Extrasul de Carte funciară
  2. Releveu imobil/Releveu pe fiecare nivel
  3. Planul cadastral al terenului pentru imobilele cu teren
  4. Prima pagină din certificatul energetic (obligatoriu la creditele de tip „Prima casă”, iar în rest doar
  acolo unde acest certificat există)
  5. Antecontractul de vânzare-cumpărare (la creditele ipotecare sau „Prima casă”)


  Notă: În cazul apartamentelor în care se constată modificări interioare de natură constructivă față de releveu, se va solicita expertiza MLPAT, cu excepția imobilelor care au structură de rezistență în cadre.

  1. Extrasul de Carte funciară
  2. Certificat de urbanism valid pentru informare (Certificatul de urbanism se eliberează cu valabilitate 12 luni, cu posibilitate de prelungire pentru încă 12 luni, după care este nevoie de un Certificat de urbanism nou) solicitat la Serviciul Urbanism de la Primărie

  Nota: CU nu este necesar în evaluarea terenurilor agricole care nu fac obiectul trecerii din circuitul agricol în cel civil

  3. Planul cadastral (cu coordonate stereografice pentru a putea fi identificat)

  1. Fisa mijlocului fix
  Notă: în cazul bunurilor de tipul obiectelor de inventar se acceptă și fisa sintetică / de evidență a acestora
  2. Fișa tehnică cu caracteristicile tehnice ale utilajului

  1. Autorizație de construire
  2. Proces verbal de edificare a construcției
  3. Intabulare
  4. Proiect

  1. Factură
  2. Certificat de garanție (pentru bunurile second-hand)
  3. Documentul în baza căruia s-a făcut achiziția (contractul de achiziție)

  1. Procesul verbal de adjudecare
  2. Caietul de sarcini

  1. Balanța analitică / fișa analitică a stocurilor la data solicitării evaluării
  2. Balanța de verificare aferentă ultimelor trei luni
  3. Ultimul bilanț contabil înregistrat la organismele abilitate conform legii, inclusiv balanța de verificare aferentă