Home // Evaluari // Documente necesare evaluare
Documente necesare
Documente necesare evaluarii
in functie de tipul bunului de evaluat
036.443.1045

Documente necesare

Servicii complete si eficiente de evaluare

Oferim servicii de consultanta in evaluare avand ca principale obiecte de activitate:

Bunuri imobile de natura rezidentiala, comerciala si industriala, altele decat proiecte rezidentiale

1. Extrasul de Carte Funciara

2. Releveu imobil/Releveu pe fiecare nivel

3. Planul cadastral al terenului pt imobilele cu teren

4. Prima pagina din certificatul energetic (la creditele de tip Prima Casa e obligatoriu, si in rest unde exista acest certificat), doar prima pagina

5. Antecontractul de vanzare cumparare (la creditele ipotecare sau Prima Casa)


Nota: In cazul apartamentelor in care se constata modificari interioare de natura constructiva fata de releveu, se va solicita expertiza MLPAT, cu exceptia imobilelor care au structura de rezistenta in cadre.

Bunuri imobile terenuri

1. Extrasul de Carte Funciara

2. Certificatul de Urbanism valid ( Certificatul de urbanism se elibereaza cu valabilitate 12 luni cu posibilitatea de prelungire inca 12 luni, dupa aceea trebuie Certificat de urbanism nou) solicitat la Serviciul Urbanism de la Primarie pentru informare

Nota:
- CU nu este necesar in evaluarea terenurilor agricole care nu fac obiectul trecerii din circuitul agricol in cel civil

3. Planul cadastral (cu coordonate stereografice, pentru a putea fi identificat)

Bunuri mobile de natura autovehiculelor rutiere aflate in uzul garantului

1. Cartea de Identitate

2. Talonul masinii

Bunuri mobile de natura utilaje si echipamente aflate in folosinta garantului

1*. Fisa mijlocului fix

2. Fisa tehnica cu caracteristicile tehnice ale utilajului


* in cazul bunurilor de tip obiecte de inventar se accepta si fisa sintetica/de evidenta a acestora

Pentru proiectele de dezvoltare imobiliara

1. Autorizatie de construire

2. Proces verbal de edificare al constructiei

3. Intabulare

4. Proiect

Bunuri mobile de natura autovehicule rutiere, utilaje, echipamente noi, pe baza de factura

1. Factura

2. Certificat de garantie (pentru bunurile second hand)

3. Documentul in baza caruia s-a facut achizitia (contractul de achizitie)

Bunuri mobile si imobile achizitionate prin licitatie publica

1. Procesul verbal de adjudecare

2. Caietul de Sarcini

Stocuri

1. Balanta analitica/fisa analitica a stocurilor la data solicitarii de evaluare

2. Balanta de verificare aferenta ultimelor trei luni

3. Ultimul bilant contabil inregistrat la organismele abilitate conform legii, inclusiv balanta de verificare aferenta

Bun venit!
Beneficiaza de serviciile noastre online.